Sunday, June 10, 2012

С.Оюунтөгс: Хайку


---- --- --
Өвлийн үдэш.
Огт танихгүй хүний
Инээмсэглэхийг олж үзэхсэн

 ---  --- ---
Хавар
Хэн нэгний хуруу
Үсэнд хүрэх шиг

---- ---- ---
Олны дунд ганцаар зогсох
Орог саарал цувтай хүн
Оройн бороонд норох нь

No comments:

Post a Comment